1

خرید سفره قلمکاری اصفهان

در واقع شما با خرید سفره قلمکاری تنها یک سفره نخریده اید بلکه می توانید از این سفره زیبا به عنوان یک رومیزی قشنگ و اصیل ایرانی نیز استفاده کنید و حتی برای پهن کردن سفره هفت سین ایرانی که نشان از فرهنگ غنی ایرانی دارد استفاده نمائید. در سال های نچندان دور برای افزایش سرعت زیاد در تولید پارچه قلمکار از باسمه یا همان قالب های چوبی برای طرح انداختن بر روی پارچه ها استفاده می شود که به نسبت طرح اندازی با قلم و دست سرعت بالاتری را دارا می باشد.

ادامه مطلب...
1