1

آشنایی با دستگاه تصفیه آب خانگی SWF

قدر مسلم در همه جا دسترسی به آب سالم و بهداشتی میسر نمی باشد و در بسیاری از شهر ها حتی آب شرب لوله کشی نیز دارای استانداردهای آب سالم نمی باشد بنابراین ضرورت استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی کوچک می تواند یک راه حل منطقی به نظر آید. در واقع دستگاه تصفیه آب با استفاده از فیلتر هایی که در آن تعبیه شده است می تواند آلاینده ها، زنگ ها، کلر باقی مانده در آب و سایر یون های سنگین موجود در آب را جدا نماید.

ادامه مطلب...
1