1

هنری فاخر با طرحی ایده آل | تک سبد

یکی از بهترین و ظریف ترین محصولات صنایع دستی میناکاری می باشد که با 5000 سال قدمت از قدیمی ترین صنایع دستی و هنری فاخر به شمار می رود. این هنر را می توانید در شهر های بسیاری از کشور عزیزمان یافت کنید اما بهترین کیفیت این هنر را می توانید در شهر مهد تمدن این هنر بیابید. مهد تمدن میناکاری در شهر نصف جهان می باشد که بهترین و ظریف ترین میناکاری ها را در اختیار دارد.

ادامه مطلب...
1